Kontakt

Czekamy na Państwa wiadomość!

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone * i kliknąć „Wyślij formularz”

Pan/PaniImięNazwiskoFirmaTelefon
TematUlica / Nr domuE-mailKod Pocztowy / miejscowośćFax

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530), ul. Puszkina 41 (Administrator). Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych w niniejszym formularzu kontaktowym jest nawiązanie kontaktu oraz przekazywanie informacji handlowych, marketingowych i promocyjnych. Informujemy, że udzielenie zgody na przekazanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, a jedynie może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z użytkownikiem ze strony Administratora.

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu prawidłowego przygotowania
Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO.

UWAGA: Brak nadanego numeru rejestrowego BDO uniemożliwia realizację odbioru odpadów.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU

1. Odbiory odpadów będą realizowane zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 u tych Wytwórców, którzy na minimum 2 dni robocze przed planowaną datą odbioru odpadów przygotują poprawną kartę w systemie BDO o statusie „Zatwierdzona”. UWAGA – Karta o statusie „Zatwierdzona i z wygenerowanym potwierdzeniem” jest kartą błędną.

2. Prosimy, aby pracownik mający dostęp do systemu BDO był obecny przy odbiorze. W przypadku niewprowadzenia do systemu BDO Karty Przekazania Odpadów lub błędnego jej przygotowania, Państwa odpady nie będą odebrane, a usługa zostanie zafakturowana zgodnie z Umową (opłata stała, opłata transportowa, etc.).

3. Czas realizacji odbiorów nie może przekroczyć 15 minut od momentu przeważenia przez kierowcę odpadów. Jeżeli czas oczekiwania z winy Wytwórcy będzie dłuższy, REMONDIS Medison Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty postojowej w wysokości 150 PLN/netto za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania, stanowiącą ekwiwalent kosztów czasu pracy kierowcy i pojazdu.

4. Kartę Przekazania Odpadów należy przygotować zgodnie z instrukcją zawartą poniżej, w której znajdą Państwo informacje niezbędne do prawidłowego jej przygotowania. Prosimy pamiętać, że „Przejmujący odpady” tj. spalarnia może ulec zmianie, nawet w trakcie trwania miesiąca z powodu awarii, napraw etc. W takim przypadku kierowca realizujący odbiór będzie posiadał pismo od REMONDIS Medison Sp. z o.o. wskazujące przyczynę zmiany oraz nowego przejmującego (spalarnię).

PRZYGOTOWANIE ELEKTRONICZNEJ KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

Na minimum 2 dni robocze przed planowaną datą odbioru odpadów należy przygotować kartę według poniższej instrukcji:
Niezbędnie informacje do prawidłowego przygotowania kraty przekazania odpadów znajdują się na końcu instrukcji.

1. Wybieramy transportującego.
2. Wskazujemy podmiot przejmujący odpady.
3. Wybieramy datę transportu zgodną z harmonogramem. Zlecenia z datą poza ustalonym harmonogramem nie będą realizowane!
4. W polu „Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu” podajemy numer trasy.
5. Podajemy kod odpadu przeznaczonego do odbioru (kod musi być zawarty w umowie z REMONDIS Medison Sp. z o.o.), np. 180103 oraz masę w Mg do czwartego miejsca po przecinku, tzn. 1 kg = 0,0010 Mg, zaokrąglając w górę do pełnego kg (dla każdego kodu opadu przygotowujemy osobną Kartę Przekazania Odpadów). Odpady muszą być zważone przed przygotowaniem karty i przyjazdem kierowcy.
6. Kartę zatwierdzamy naciskając na „Zmień Status” – „ZATWIERDŹ”,
nie naciskamy „ZATWIERDŹ I WYGENERUJ POTWIERDZENIE”.

W trakcie odbioru:
1. Potwierdzamy masę odpadu – kierowca potwierdza wcześniej wprowadzoną wagę przeważając ponownie odpady.
2. W przypadku błędnych danych w karcie:
– Numer rejestracyjny niezgodny z numerem rejestracyjnym samochodu realizującego odbiór: numer musi być zmieniony, zmiany może dokonać Wytwórca w obecności kierowcy.
– Niepoprawna masa: niezwłocznie należy poprawić kartę, w tym celu logujemy się do systemu BDO edytujemy kartę i wpisujemy prawidłową wagę.
– Niepoprawny przejmujący (spalarnia, magazyn): logujemy się do systemu BDO wycofujemy kartę z niewłaściwym przejmującym i generujemy nową z poprawnymi danymi.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami