Kontakt

Czekamy na Państwa wiadomość!

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone * i kliknąć „Wyślij formularz”

Pan/PaniImięNazwiskoFirmaTelefon
TematUlica / Nr domuE-mailKod Pocztowy / miejscowośćFax

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530), ul. Puszkina 41 (Administrator). Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych w niniejszym formularzu kontaktowym jest nawiązanie kontaktu oraz przekazywanie informacji handlowych, marketingowych i promocyjnych. Informujemy, że udzielenie zgody na przekazanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, a jedynie może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z użytkownikiem ze strony Administratora.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA I JAKOŚCI REMONDIS Medison Rzeszów

Firma REMONDIS Medison Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom profesjonalną obsługę w zakresie transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom profesjonalną obsługę w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W trosce o bezpieczne środowisko zapewniamy profesjonalną i najwyższą jakość świadczonych usług gospodarowania odpadami, uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz pozostałych stron zainteresowanych poprzez:

 • terminową realizację odbiorów odpadów,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji obrotu odpadami,
 • indywidualne podejście do potrzeb Klienta.
 • rozwój posiadanej infrastruktury,
 • przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Deklarujemy ciągłą poprawę skuteczności naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, jak również dążenie do spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących środowiska.

  Stawiamy przed sobą główne cele jakościowe i środowiskowe:

  • nieustanny rozwój firmy oraz utrzymanie pozycji lidera na rynku,
  • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
  • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług,
  • rozwój posiadanej infrastruktury,
  • ochronę wód powierzchniowych i podziemnych,
  • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • ochronę gleby,
  • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody.

  Zadeklarowane cele będziemy realizować poprzez spełnienie wymagań ustawowych i przepisów, zwiększenie świadomości pracowników oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiska; zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO:9001 i ISO:14001.

  W realizację niniejszej polityki jakości i środowiska zaangażowany jest Zarząd i wszyscy pracownicy
  REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

Troska o ochronę środowiska

Stosujemy rozwiązania, dzięki którym transport i unieszkodliwianie odpadów w żaden sposób nie zagraża środowisku naturalnemu. To dla nas bardzo ważne, gdyż zdajemy sobie sprawę, że od stanu środowiska w dużej mierze zależy przyszłość następnych pokoleń.

Potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO:14001.

ET certyfikat ISO ET Logo SRC do certyfikat ISO

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego i Jakością

Zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych, w tym niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne od państwowych i prywatnych jednostek służy zdrowia, jednostek administracji państwowej, gmin oraz firm prywatnych.

Zakres systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego obejmuje siedzibę Spółki zlokalizowaną pod adresem:

ul. Hetmańska 120, Rzeszów

Zakres systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego spełnia wymagania norm EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami