Kontakt

Czekamy na Państwa wiadomość!

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone * i kliknąć „Wyślij formularz”

Pan/PaniImięNazwiskoFirmaTelefon
TematUlica / Nr domuE-mailKod Pocztowy / miejscowośćFax

Wiadomość

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530), ul. Puszkina 41 (Administrator). Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych w niniejszym formularzu kontaktowym jest nawiązanie kontaktu oraz przekazywanie informacji handlowych, marketingowych i promocyjnych. Informujemy, że udzielenie zgody na przekazanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, a jedynie może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z użytkownikiem ze strony Administratora.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA I JAKOŚCI REMONDIS Medison Rzeszów

Firma REMONDIS Medison Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom profesjonalną obsługę w zakresie transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom profesjonalną obsługę w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W trosce o bezpieczne środowisko zapewniamy profesjonalną i najwyższą jakość świadczonych usług gospodarowania odpadami, uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz pozostałych stron zainteresowanych poprzez:

 • terminową realizację odbiorów odpadów,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji obrotu odpadami,
 • indywidualne podejście do potrzeb Klienta.
 • rozwój posiadanej infrastruktury,
 • przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Deklarujemy ciągłą poprawę skuteczności naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, jak również dążenie do spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących środowiska.

  Stawiamy przed sobą główne cele jakościowe i środowiskowe:

  • nieustanny rozwój firmy oraz utrzymanie pozycji lidera na rynku,
  • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
  • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług,
  • rozwój posiadanej infrastruktury,
  • ochronę wód powierzchniowych i podziemnych,
  • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • ochronę gleby,
  • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody.

  Zadeklarowane cele będziemy realizować poprzez spełnienie wymagań ustawowych i przepisów, zwiększenie świadomości pracowników oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiska; zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO:9001 i ISO:14001.

  W realizację niniejszej polityki jakości i środowiska zaangażowany jest Zarząd i wszyscy pracownicy
  REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

Troska o ochronę środowiska

Stosujemy rozwiązania, dzięki którym transport i unieszkodliwianie odpadów w żaden sposób nie zagraża środowisku naturalnemu. To dla nas bardzo ważne, gdyż zdajemy sobie sprawę, że od stanu środowiska w dużej mierze zależy przyszłość następnych pokoleń.

Potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO:14001.

ET certyfikat ISO ET Logo SRC do certyfikat ISO

Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego i Jakością

Zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych, w tym niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne od państwowych i prywatnych jednostek służy zdrowia, jednostek administracji państwowej, gmin oraz firm prywatnych.

Zakres systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego obejmuje siedzibę Spółki zlokalizowaną pod adresem:

ul. Hetmańska 120, Rzeszów

Zakres systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego spełnia wymagania norm EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami

Szanowni Państwo,
REMONDIS Medison Sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawnych, od dnia 1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) m.in. moduł ewidencji odpadów.

Od tego dnia zmianie uległ sposób zlecania odbioru odpadów i przygotowywania Karty Przekazania Odpadu, a z użytku zostały wycofane karty papierowe.

W celu przygotowania Karty Przekazania Odpadu proszimy zalogować się na stronie www.bdo.mos.gov.pl przy użyciu aktywnego numeru BDO i hasła. W przypadku braku numeru BDO lub nieaktywnego hasła po 01.01.2020 r. nie będziemy mieli możliwości dokonania odbioru Państwa odpadów!

Dodatkowo informujemy, że po ustabilizowaniu się działania systemu BDO planujemy wdrożenie platformy umożlwiającej przygotowywanie Kart Przekazania Odpadu w Państwa imieniu.

Z poważaniem,
Zespół Remondis Medison Sp. z o.o.